Radio Onegaborg

En av grundarna av den republikanska rörelsen i Karelen filosofen och journalisten svarar på frågor från rysktalande radio i Chicago. (http://radionvc.com)


Intervju görs av Marian Belenki.